Pagina se încarcă

Lasă o Propunere
Lasă o Întrebare
Raportează o Problemă
Tipul Problemei:
Despre Site

Proiectat si dezvoltat de @igorfrecautan & @danielpascari, acest web-site este o donație Primăriei Răuțel.

Scopul site-ului este informarea populației și simplificarea comunicării cu cetățenii. Folosind site-ul dat noi am dori ca cetățenii să poată participa la diferite sondaje de opinie create de instituțiile satului dar și primirea sugestiilor si ideilor de la cetățeni.

Termeni și Condiții

Navigarea pe acest site se echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos:

 • 1. Drepturile de proprietate intelectuală
  Conținutul site-ului: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea primăriei și a partenerilor (sponsorilor) săi și este apărat de Lege privind dreptul de autor și drepturile de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul primăriei a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Primăria poate oferi utilizatorului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utuliza alte conținuturi ale site-ului.

 • 2. Exonarea de răspundere
  Primăria nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la primărie sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întîrzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, primăria fiind leberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea siteului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. Informațiile incluse pe site au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care primăria le consideră de încredere.

 • 3. Limita accesului la site
  Utilizatorii site-ului pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor companii de promovare care nu au legătură cu primăria, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. Primăria nu își asumă responsabilitatea si nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

 • 4. Prelucrarea datelor cu caracter personal
  Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, telefon, e-mail.
  Conform prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, primăria garantează o protecție maximă a datelor personale ale utilizatariolor împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii, precum și asupra altor acțiuni ilicite de natură să aducă atingere drepturilor acestora. Scopul colectării acestor date este

 • 5. Cookie-uri
  Site-ul folosește cookie-uri proprii și cookie-uri instalate de terțe părți pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă pe site. Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, descărcate în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online – telefon mobil, tabletă etc.), atunci cînd accesați site-ul nostru. Unele browsere vă oferă posibilitatea de a controla cookie-urile, in sensul dezactivării lor. Trebuie însă să țineți cont de faptul că dezactivarea cookie-urilor ar putea duce totodată la scăderea calității vizitelor dumneavoastra pe site-ul nostru.
Follow

Corectarea erorilor cadastrale

Corectarea erorilor cadastrale

ANUNŢ-TIP

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Primăria satului Răuţel, Făleşti iniţiază, începînd cu data de 15.09.2022, consultarea publică a proiectului de ordin cu privire la corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor.

            Scopul proiectului este înlăturarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este administrarea, gestionarea corectă şi eficientă a patrimoniului, inclusiv şi efectuarea rectificărilor şi a modificărilor corespunzătoare în înscrierile  din Registrul bunurilor imobile.

            Prevederile de bază ale proiectului este aprobarea listei terenurilor incluse în lucrările de corectare a erorilor conform anexei nr.1.

            Prezenta decizie se remite către OCT Fălești în vederea modificării înscrisurilor în Registrul Bunurilor Imobile.

            Controlul asupra executării deciziei se pune pe seama comisiei de specialitate pentru agricultură, protecția solului și amenajarea teritoriului..

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt înregistrarea în Registrul bunurilor imobile (RBI) a informaţiei corecte privind deţinătorii de terenuri şi a suprafeţelor corecte. 

Impactul estimat al proiectului de decizie este diminuarea neconcordanţelor şi corectarea erorilor.

Proiectul de decizie este în concordanță cu art. 14 al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, legea nr. 1543/1998 cadastrului bunurilor imobile, în vedera corectării erorilor cadastrale comise, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 437/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor, conform Materialelor proiectului de organizare a teritoriului primăriei satului Răuțel, raionul Fălești, aprobate prin decizia Consiliului sătesc Răuțel nr. 13 din 08.09.1997

Prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare, regulile interne de informare, consultare şi participare în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor consiliului sătesc Răuţel, aprobat prin decizia consiliului sătesc Răuţel Nr. 2/4 din 18.05.2016.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de  05.10.2022, pe adresa dnei, pe Bădărău Anastasia adresa electronică: primaria.rautel@gmail.com, la numărul de telefon 025954145.

Proiectul deciziei cu privire la corectarea erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială  primaria-rautel.md sau la sediul primăriei s.Răuțel.

Creat de: Primăria
15.09.2022
Top