Pagina se încarcă

Lasă o Propunere
Lasă o Întrebare
Raportează o Problemă
Tipul Problemei:
Despre Site

Proiectat si dezvoltat de @igorfrecautan & @danielpascari, acest web-site este o donație Primăriei Răuțel.

Scopul site-ului este informarea populației și simplificarea comunicării cu cetățenii. Folosind site-ul dat noi am dori ca cetățenii să poată participa la diferite sondaje de opinie create de instituțiile satului dar și primirea sugestiilor si ideilor de la cetățeni.

Termeni și Condiții

Navigarea pe acest site se echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos:

 • 1. Drepturile de proprietate intelectuală
  Conținutul site-ului: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea primăriei și a partenerilor (sponsorilor) săi și este apărat de Lege privind dreptul de autor și drepturile de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul primăriei a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Primăria poate oferi utilizatorului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utuliza alte conținuturi ale site-ului.

 • 2. Exonarea de răspundere
  Primăria nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la primărie sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întîrzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, primăria fiind leberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea siteului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. Informațiile incluse pe site au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care primăria le consideră de încredere.

 • 3. Limita accesului la site
  Utilizatorii site-ului pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor companii de promovare care nu au legătură cu primăria, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. Primăria nu își asumă responsabilitatea si nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

 • 4. Prelucrarea datelor cu caracter personal
  Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, telefon, e-mail.
  Conform prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, primăria garantează o protecție maximă a datelor personale ale utilizatariolor împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii, precum și asupra altor acțiuni ilicite de natură să aducă atingere drepturilor acestora. Scopul colectării acestor date este

 • 5. Cookie-uri
  Site-ul folosește cookie-uri proprii și cookie-uri instalate de terțe părți pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă pe site. Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, descărcate în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online – telefon mobil, tabletă etc.), atunci cînd accesați site-ul nostru. Unele browsere vă oferă posibilitatea de a controla cookie-urile, in sensul dezactivării lor. Trebuie însă să țineți cont de faptul că dezactivarea cookie-urilor ar putea duce totodată la scăderea calității vizitelor dumneavoastra pe site-ul nostru.
Follow

corelarea și modificarea bugetului local pentru anul 2022

corelarea și modificarea bugetului local pentru anul 2022

 

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Primăria satului Răuțel, Fălești iniţiază, începînd cu data 21.11.2022 consultarea publică a proiectului de  decizie cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2022.

Scopul proiectului informarea şi recepţionarea recomandărilor societății civile pentru o guvernare eficientă și transparentă în decizii în concordanță cu interesele locuitorilor.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este elaborat în scopul operarii modificărilor la bugetul local anul 2022.

Prevederile de bază ale proiectului sunt:

1.Decizia Consiliului local nr.5/11 din 09.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2022 in a doua lectura se modifica la partea de venituri si cheltuieli dupa cum urmeaza :

        1.1. Pct 1 din decizie cifra sumei totale aprobate 11666.0 mii lei se substituie cu cifra 11798.9 mii lei la venituri si cheltuieli.

        1.2.Anexa nr.1 la decizie se modifica prin :

      - substituirea cifrei totale aprobate 11666.0 mii lei cu cifra in suma de 11798.9 mii lei.

       - transferuri cu destinație specială,pentru acoperirea cheltuielilor       

    Cod ECO 191211 „Transferuri cu destinație specială” în sumă de 112.4 mii lei.

Cod ECO 149100 “Venituri din realizarea activelor de catre institutii” in suma de 20.0 mii lei.

      1.3 Anexa nr.2 la decizie se modifica prin :

      - substituirea cifrei sumei totale aprobate 11666.0 mii lei cu cifra 11798.9 mii lei.

     - cifra sumei aprobate 3967.2 mii lei la activitatea 00199 „Educatia timpurie”,se substituie cu cifra 4063.5 mii lei ,cifra mijloacelor speciale aprobate 238.8 mii lei

       - cifra sumei aprobate 894.3 mii lei la activitatea 00209 „Învățămînt extrașcolar”,se substituie cu cifra 910.4 mii lei.

                     - cifra sumei aprobate 163,0 mii lei la activitatea 00224 „Activități culturale”,se substituie cu cifra 183,0 mii lei.

 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt locuitorii satului Răuțel.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice: Alocarea surselor financiare pentru acoperirea cheltuielilor conform necesităților generale ale populației.

Impactul estimat al proiectului de decizie este gestionarea eficientă a banilor publici.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate,pînă la data de 05.12.2022, pe adresa Primăriei s. Răuțel, rnul Fălești, pe adresa electronică: primaria.rautel@mail.ru, la numărul de telefon 025954295, responsabil Osoianu Valentina.

 

Proiectul deciziei ” Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2022”  şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sînt disponibile la sediul Primăriei satului Răuțel situat pe adresa s. Răuțel, r-nul Fălești.

Creat de: Primăria
21.11.2022
Top